Nuförtiden är miljötänkande och medvetenhet om vilka kemikaliespår vi lämnar efter oss en stor och viktig del för konsumenten. Tidigare har miljömedvetenhet kanske mest förknippats med utsläpp från fabriker och avgaser från bilar. Det är inte längre de stora företagen som ensamma bär på ansvaret om vad vi släpper ut i naturen och luften. Den personliga konsumtionen har blivit mer och mer inriktad på hållbarhet och miljötänk. Ett område som uppmärksammats de senaste åren är vilka kemikalier och gifter som kan finnas i våra hem. Främst har det då handlat om plaster och vad t ex färg innehåller.

Hållbara material i moderna hem

De konventionella färgerna som är baserade på plast, akrylat eller latexfärger innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljö och hälsa. Därför väljer allt fler färger som är av naturligt ursprung som linoljefärger, lerfärg eller äggoljetempera. De är ofta tillverkade med inspiration från gamla tekniker och recept. miljön står i fokus när familjen inreder och renoverar för att förhindra att lösningsmedel sprids i inomhusluften och och tas upp i lungorna i barnrum och liknande. Inredning och material av ekologiskt och hållbart ursprung kan förvisso kosta lite mer men förbrukas inte lika snabbt och är därför på lång sikt ett mer ekonomiskt val.

Att tänka på när du renoverar hållbart

Förutom material, färg och inredning finns det andra delar som är viktiga att ha i åtanke när det gäller att minska material- och energiförbrukning. Du bör satsa på att se till att huset är ordentligt isolerat och att inte för mycket värme sipprar ut. Därmed kan du sänka dina värme- och elkostnader. Detta gäller även vitvaror som trots att det kan innebära en hög kostnad i investering sparar pengar åt dig i slutändan. Det krävs medvetenhet och att du är påläst för att renovera och ställa om ditt hem till mer hållbart både ur energi- och miljösynpunkt men om du slipper oroa dig för höga energikostnader och skadliga kemikalier så kommer det vara värt det i slutändan.

 
 
 
 
sportpress