I likhet med kakel är klinker en bränd keramisk platta av lera. Klinker är dock mer tålig mot fukt eftersom den inte är lika porös som kakelplattor. Den används för beklädnad av företrädesvis golv, men även väggar, terrassgolv, utvändiga trappor och badrum bland andra.

Skillnaden mellan en kakelplatta och en klinkerplatta kännetecknas av att klinkerplattan har en avsevärt högre täthet i godset. Det medför högre hållfasthet och slitstyrka hos klinkerplattan. Genom den högre tätheten fås också bättre hållbarhet i såväl frost/kyla som i värme, särskilt i kombination med exempel golvvärme.

 

Planera från början!
För det fall du har för avsikt att lägga ett klinkergolv i ditt badrum bör du kontakta ett auktoriserat VVS-företag enligt Säker Vatteninstallation. Då får du hjälp att kontrollera de VVS-installationer som redan finns i ditt badrum. Som lekman är det svårt att bedöma om rören måste flyttas eller dras om i samband med en renovering av badrummet. Skulle det uppstå en skada är det viktigt att arbetet skett i enlighet med gällande branschregler om din försäkring ska gälla. Låt en professionell och behörig VVS-montör byta ut kranarna i badrummet till typgodkända produkter, som uppfyller Boverkets byggregler. Kom ihåg! Be flera VVS-företag om offert och att du får referenser på utförda jobb de gjort, det kan du tjäna stora pengar på.Klinker 1

 

Att tänka på vid val av klinker
Tänk igenom badrummets form och hur det används. Det påverkar val av plattor som passar in. Lek med perspektiven. Då plattorna sätts på längden får man ett intryck av att badrummet är längre. Ställs de på bredden verkar det något kortare. Formen på badrummet är av betydelse för val av klinker. Vidare behöver man beakta fallet på golvet och vilka plattor du rent tekniskt sett kan använda. Det kan vara ett problem med större plattor än 20×20 för att det då inte går att få till en bra lutning av golvet mot en vanlig rund golvbrunn. Önskar man använda sig av större plattor bör man se till att få till lutningen på golvet på ett bra sätt genom att använda sig av så kallade golvrännor. I hela utrymmet med golvbrunn ska både klinker och tätskikt luta mot golvbrunnen. Under badkar, i dusch kring golvbrunnen bör lutningen vara 7-20 mm per meter vilket gör det svårare att använda större plattor.

 

Följ tillverkarens anvisningar
När du börjar arbetet med att sätta klinkers är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar. Arbetet ska göras i enlighet med gällande branschregler.
Eftersom badrummet är ett våtrum som ska vara tätt, ska både väggar och golv konstrueras enligt bestämda anvisningar. De ska bland annat vara försedda med ett tätskikt, rörgenomföringar ska vara täta och golvet ska ha en bestämd lutning mot golvbrunnen.
För att undvika kostsamma misstag är det klokt att sätta sig in i gällande regler, före det att arbetet med att bygga om badrummet startar. Anlitar du en behörig firma får du garanti på att badrummet byggs enligt gällande regler och uppfyller försäkringsvillkoren.

Taggar

 
 
 
 
sportpress